izobrazba spreminja življenja

UNESCO verjame, da je izobraževanje temeljna človekova pravica, ki mora biti dostopna vsem vse življenje in njen dostop usklajen s kakovostjo. Organizacija skrbi za globalno in regionalno vodstvo v izobraževanju, krepi izobraževalne sisteme po vsem svetu in se odziva na sodobne svetovne izzive s pomočjo izobraževanja, ki temelji na načelu enakosti spolov.

gradimo

boljši

svet

Cilji trajnostnega razvoja (SDG) so zbirka 17 svetovnih ciljev, ki so jih leta 2015 sprejele vse države članice Združenih narodov.Cilji trajnostnega razvoja na uravnotežen način naslavljajo tri dimenzije trajnostnega razvoja (ekonomsko, socialno in okoljsko) in so implementirani skozi partnerstva relevantnih deležnikov.

delimo

svoje

delo

 

Najbolj uporabljene odprte licence so Creative Commons (CC) licence, ki omogočajo širjenje, urejanje, predelovanje, vse znotraj okvira avtorskega prava. licenca pomaga ustvarjalcem obdržati avtorske pravice in obenem dopušča nekomercialno kopiranje, razširjanje in dopustno uporabo avtorjevega dela.