PROJEKT

Obrnjeno učenje in učne ure v živo

Vsi učitelji želimo poučevati v razredu, v katerem bodo vsi učenci enakovredno poslušali in sledili pouku. To ni realno. V resničnem razredu je vsak učenec individuum. Vsak sledi učni snovi glede na svoje potrebe, talente in osebnosti. Učiteljeva naloga je tista, da oblikuje učno okolje, ki bo vsem učencem omogočalo učne izkušnje glede na njihove raznolike potrebe, talente in osebnosti. Z našim programom želimo predstaviti novo obliko poučevanja -obrnjeno učenje oz. flipped learning. Učitelj poda novo snov v obliki videa, ki si ga učenci pogledajo doma, v šoli pri pouku pa nato aktivno sodelujejo. Da pa je video z novo vsebino pripravljen kvalitetno in da učence pritegne, mora učitelj vložiti veliko energije in kreativnosti. V šoli pa se učne ure s praktičnimi vsebinami tudi posnamejo, kot nov izobraževalni film. Namen obrnjenega učenja ni, da se spremeni učni proces, ampak da se ga popestri z drugačno obliko poučevanja.

Mentoriranec

Primož Bevc

Mentorica

Mihajela Črnko