PROJEKT

SCRATCH izzivi

Ideja programa je v gradnji spletne knjižnice SCRATCH nalog za učence, dijake in učitelje v osnovnih in srednjih šolah. Učenci se v osnovni šoli spoznajo s programskim jezikom SCRATCH pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo v 4., S. in 6. razredu. Ta programski jezik pa se učijo tudi dijaki v srednjih šolah. S knjižnico nalog bi omogočili različen nabor nalog za učence in dijake. Nabor nalog bi bil v pomoč tudi učiteljem, ki jim velikokrat zmanjka idej za delo pri pouku. Naloge bi bile razdeljene v skupine, glede na vrsto blokov, ki jih je potrebno uporabljati pri reševanju problemov, kar bi pomenilo tudi različno težavnostno stopnjo. Pri vsaki nalogi bi lahko uporabnik, s klikom na gumb, dobil tudi namig za rešitev in nenazadnje tudi samo rešitev.

Mentoriranka

Anamarija Cencelj

Mentor

Andrej Brodnik