PROJEKT

Aktivno ustvarjanje sodobne umetnosti v glasbi in sliki

Učenci, vpeti v ozko usmerjen vzgojno izobraževalni proces, pogosto izgubijo odprtost za sprejemanje, doživljanje  umetnosti, sploh ko je govora o sodobni umetnosti. Projekt je zasnovan v obliki sklopa učnih ur, ki so namenjene raziskovanju posameznikove ustvarjalnosti, odprtega razmišljanja in jim daje možnost izražanja čustev in idej, skozi izkustveno učenje/ustvarjanje pa hkrati spoznavajo vsebine določene z učnim načrtom obeh predmetov. Učna ura se izvede z delom po naključnih heterogenih skupinah, ki ustvarjajo grafični notni zapisa s pripadajočo legendo, zasledujejo cilje skupine in svoje lastne ideje, hkrati pa so se zaradi rotacij skupin po postajah primorani prilagajati vizijam predhodne skupine. Rezultat je zapis, ki je sam po sebi umetniški izdelek, ima vizualno sporočilo in navodilo za izvedbo  “vse je glasba” glasbe. Skozi sprotno pripravo in aktivno izvedbo grafičnega notnega zapisa, značilno za sodobno umetnost,   imajo učenci možnost globljega doživljanja in razumevanja  sodobne likovne in glasbene umetnosti.

“Vse je glasba” – uporaba vseh možnih zvočil, ki oddajajo zvok: pripravljeni inštrumenti, telesni zvoki (ritmizacija), glas, zvoki okolice, zvoki pripravljenih uporabnih predmetov in umetniških del, iskanje novih zvočnih izvorov.

Mentoriranka

Anita K. Bowen

Mentoriranec

Miha Šrimpf

Mentorica

Irena Pivka