Digitalno opismenjevanje v prvi triadi osnovne šole

Digitalno opismenjevanje v prvi triadi osnovne šole

PROJEKT Digitalno opismenjevanje v prvi triadi osnovne šole Digitalna doba ni več pojem, o katerem se samo govori, temveč v njej že živimo. Današnji in bodoči učenci prve triade pa so se v tej dobi že rodili. Kot je bila nekoč pismenost nujna za posameznikovo...
Obrnjeno učenje in učne ure v živo

Obrnjeno učenje in učne ure v živo

PROJEKT Obrnjeno učenje in učne ure v živo Vsi učitelji želimo poučevati v razredu, v katerem bodo vsi učenci enakovredno poslušali in sledili pouku. To ni realno. V resničnem razredu je vsak učenec individuum. Vsak sledi učni snovi glede na svoje potrebe, talente in...
Aktivno ustvarjanje sodobne umetnosti v glasbi in sliki

Aktivno ustvarjanje sodobne umetnosti v glasbi in sliki

PROJEKT Aktivno ustvarjanje sodobne umetnosti v glasbi in sliki Učenci, vpeti v ozko usmerjen vzgojno izobraževalni proces, pogosto izgubijo odprtost za sprejemanje, doživljanje  umetnosti, sploh ko je govora o sodobni umetnosti. Projekt je zasnovan v obliki sklopa...
MestoUk

MestoUk

PROJEKT MestoUk V sklopu programa bomo raziskovali naravno-kulturno dediščino kraja in šolski vrst lokalne šole. Pri tem nam bodo v pomoč interaktivni zemljevidi in kvizi. ki so sestavni del mobilne aplikacije. Na določenih točkah v kraju in na šolskem vrtu bodo...
SCRATCH izzivi

SCRATCH izzivi

PROJEKT SCRATCH izzivi Ideja programa je v gradnji spletne knjižnice SCRATCH nalog za učence, dijake in učitelje v osnovnih in srednjih šolah. Učenci se v osnovni šoli spoznajo s programskim jezikom SCRATCH pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo v 4., S. in 6....