O DOGODKU

Dobrodošli na delavnico “Open Education Design”

Univerza v Novi Gorici (UNG) in UNESCO katedra o odprtih tehnologijah za OER in odprto učenje na Institutu “Jožef Stefan” (IJS) organizirata delavnico »Open Education Design«, ki bo potekala od 1. do 4. julija 2019 v dvorcu Lanthieri v Vipavi. Med štiridnevno delavnico bodo udeleženci pridobili osnovno znanje o konceptih odprtega izobraževanja, pedagoških in didaktičnih vprašanjih ter o vsebinskih vprašanjih o odprtem izobraževanju.

V okviru delavnice »Open Education Design«, se bo v sredo 26. junija na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predstavilo 8 projektov, ki so bili razviti v okviru iniciative »Knjižnica odprtega izobraževanja Slovenije (KOIS)«. Iniciativa si prizadeva za razvoj in implementacijo prosto dostopnih izobraževalnih virov, ki prispeva k izboljšanju kakovosti in učinkovitosti izobraževanja v Sloveniji. V pilotnem letu 2019 so se iniciativi pridružile 4 osnovne (OŠ Griže, OŠ Mislinja, OŠ Muta in OŠ Savsko naselje) in 2 srednji šoli (Gimnazija Moste Ljubljana, Gimnazija Franceta Prešerna Kranj).

PROGRAM

Predstavitve projektov slovenske iniciative “KOIS”

09:00 – 09:15 Predstavitev projekta »Odprto izobraževanje za boljši svet«
(Tanja Urbančič, Mitja Jermol)
09:15 – 10:00 Izzivi in potenciali odprtega izobraževanja v Sloveniji
(Andrej Brodnik)
10:00 – 10:10 Pozdravni nagovor ministra
(Jernej Pikalo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)
10:10 – 10:20 Priprava učnega gradiva pri učenju na daljavo
(Anže Kršinar, Gimnazija Franceta Prešerna)
10:20 – 10:30 Prikazi razlage pojma, procesa ali reševanja izzivov s kratkimi videoposnetki
(Mojca Orel, Gimnazija Moste)
10:30 – 10:40  SCRATCH izzivi
(Anamarija Cencelj, OŠ Griže)
10:40 – 10:50 Uporaba kinetičnega vozička pri urah športne vzgoje
(Metka Umek, OŠ Griže)
10:50 – 11:00 MestoUK
(Natalija Aber Jordan, Vesna Robnik, Nina R. Klančnik, Bojan Kašuba, Gordana Krajnc, Sonja Blažun, OŠ Mislinja)
11:00 – 11:10 Medpredmetno povezovanje glasbena in likovna umetnost – 9.r, Aktivno ustvarjanje sodobne umetnosti v glasbi in sliki
(Anita Korošec Bowen, Miha Šrimpf, OŠ Muta)
11:10 – 11:20 Izobraževalni filmi – obrnjeno učenje in učne ure v živo
(Primož Bevc, OŠ Savsko naselje)
11:20 – 11:30 Digitalno (računalniško) opismenjevanje v prvi triadi osnovne šole
(Domen Brglez, OŠ Savsko naselje)
11:30 – 12:00 Diskusija