PROJEKT

Prikazi razlage pojma, procesa ali reševanja izzivov s kratkimi videoposnetki

Uporabili bi platfomo na katero bi nalagali tako učitelji kot dijaki kratke videoposnetke (do 2 min) o razlagi pojma, procesa, prikaz poskusa, reševanja izzivov glede na učne vsebine po učnem načrtu, lahko tudi razmišljanja, modrosti, zgodbe življenja, nauki. Platforma bi bila živa: videoposnetke bi lahko nalagali, ali odstranjevali, ko bi prišli boljši prikazi. Obiskovalci bi podali lahko mnenje in na podlagi slednjega bi se še sproti izboljševali videoposnetki. Za reševanje določene naloge bi lahko bila prikazanih več načinov reševanja. Videoposnetke bi pripravljali dijaki. Lahko bi se odločili tudi za kratke videoposnetke poskusov, ki bi jih razvrstili po učni vsebini. Povezali se bi tudi z drugimi šolami.

Mentoriranka

Mojca Orel

Mentorica

Nineta Hrastelj