PROJEKT

Priprava učnega gradiva pri učenju na daljavo

Pripraviti želimo platformo, na kateri bi lahko dijaki, ki so od pouka odsotni dalj časa zaradi različnih športnih tekmovanj in priprav, čim bolj redno sledili pouku, ki v tem času poteka na šoli. Preko platforme bi imeli boljši pregled nad opravljenim delom. Lažje bi tudi ocenili njihove rezultate. Na platformo bi dijaki lahko oddajali svoje izdelke, hkrati pa bi bili na tekočem z redno snovjo pri pouku. Snov bi se na platformo lahko objavljala v obliki zapiskov (skeniranje) ali pa s snemanjem interaktivne table.

Mentoriranec

Anže Kršinar

Mentorica

Jasna Dominko Baloh